Thuisverpleging

Wij bieden professionele verpleegkundige zorg aan huis, zodat onze patiënten comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Bij Thuisverpleging Debby staan we garant voor een persoonlijke aanpak op maat van de patiënt.

Ontdek onze diensten

Thuisverpleging op maat

Wondzorg

Het proces van een normale wondgenezing kan behoorlijk gecompliceerd zijn. Verschillende factoren kunnen het herstel van de beschadigde huid bemoeilijken. In geval van een complexe wond is deskundige zorg dan ook absoluut onmisbaar.

Toilet en hygiëne

We bieden ondersteuning bij persoonlijke verzorging zoals baden en hygiëne, assistentie bij het opstaan en naar bed gaan, het verwisselen van kleding en hulp bij incontinentiezorg.

Toedienen van medicatie

Op voorschrift van de dokter of arts bezoeken we u voor het geven van inspuitingen of toedienen van medicatie.

Stomazorg

We houden de toestand van de stoma nauwlettend in de gaten en verversen het regelmatig. Afhankelijk van de situatie van de patiënt, kunnen we ook begeleiding bieden bij het zelf leren verzorgen en verversen van de stoma. Dit kan betrekking hebben op een colostoma (verbonden met de dikke darm), een ileostoma (verbonden met de dunne darm) of een urostoma (verbonden met de urinewegen)."

Inspuitingen

Ons team van professionele verpleegkundigen is zeer bekwaam in het toedienen van allerlei soorten injecties. We zorgen niet alleen voor de technische kant van de injectie, maar hebben ook oog voor de menselijke kant. We streven ernaar om elke injectie zo comfortabel en stressvrij mogelijk te maken.

Oogverzorging (post-operatief)

Na een oogoperatie is het van belang om ervoor te zorgen dat uw ogen de juiste zorg en aandacht krijgen voor een optimale genezing en het herstel te bevorderen. Bij Thuisverpleging kan je terecht voor deskundige nazorg aan huis om uw herstel te ondersteunen.

Sondage

We volgen de toestand van de stoma op en staan in voor het verversen ervan. Afhankelijk van de toestand van de patiënt, kunnen we hem of haar ook aanleren om de stoma zelf te vervangen. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen.

Sondevoeding en TPN

We dragen zorg voor de voedingsbehoeften van patiënten die niet zelfstandig kunnen eten. In deze situaties wordt de voeding via een neussonde toegediend of direct naar de maag gebracht met een voedingspomp

Infusietherapie

Aanbrengen en verversen van subcutane of intraveneuze infusen, die gebruikt worden voor de toediening van medicatie zoals antibiotica, magnesium, ijzer, enz., en voor pijnbeheersing, zoals bijvoorbeeld morfine in een palliatieve context.

Palliatieve zorg

In de laatste levensfase zetten we ons in om het comfort van patiënten te optimaliseren en pijn te verminderen. Voor de emotionele steun aan de patiënt en hun naasten, werken we nauw samen met het palliatieve team van Gent-Eeklo.

Lavementen

Vanwege het risico op inwendige verwondingen is het plaatsen van lavementen uitsluitend toegestaan door verpleegkundigen en alleen op voorschrift van een arts.

Opvolging van diabetes

Begeleiding en verzorging van patiënten met diabetes, in samenwerking met de behandelende arts.

Waarom Thuisverpleging Debby?

Zorg op maat van de patiënt

Wij bieden professionele verpleegkundige zorg aan huis, zodat onze patiënten comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Bij Thuisverpleging Debby staan we garant voor een persoonlijke aanpak op maat van de patiënt.

Thuisverpleging op maat

Onze specialisatie

Bijkomende diensten

Peritoneale dialyse

Peritoneale dialyse is een techniek van nierdialyse die gebruik maakt van uw eigen buikvlies als filter om afvalstoffen uit uw bloed te verwijderen. Dit proces gebeurt via een speciaal geplaatste peritoneale dialyse catheter.

Thuisverpleging Debby biedt ondersteuning bij twee types van deze thuisdialyse:

  • Continu Ambulante Peritoneale Dialyse (CAPD): Dit is een overdagprocedure waarbij er vier spoelingen worden uitgevoerd op vaste tijden gedurende de dag.
  • Automatische Peritoneale Dialyse (APD): Dit gebeurt 's nachts, terwijl u slaapt. Een dialyse-apparaat voert de procedure uit gedurende een periode van 8 tot 12 uur.

Porth-a-cath

Een port-a-cath, ook wel een poortkatheter genoemd, is een veilige manier om chemotherapie toe te dienen. Dit zorgvuldig geplaatste apparaatje bevindt zich onder uw huid voor de duur van uw behandeling. Het vraagt periodiek onderhoud - elke 6 tot 8 weken - om verstoppingen te voorkomen. Bij Thuisverpleging Debby zorgen we voor dit cruciale onderhoud, zodat u zich volledig kunt concentreren op uw herstel.

Thuiszorg verpleging

Waar we naar streven

Een duidelijke kwaliteitsnorm

Het welzijn van mijn patiënten ligt mij nauw aan het hart.  Ik verlang van elke zelfstandige verpleegkundige waar ik mee samenwerk dat ze hun zorgopdracht op een toegewijde en kwalitatieve manier opnemen.

 

De kwaliteitsnorm die ik al heb bepaald, is zeer duidelijk: ik wil dat onze patiënten verzorgd worden zoals we zelf verzorgd zouden willen worden.

“De ligtijden in het ziekenhuis worden steeds korter. Dat betekent helaas niet dat mensen minder ziek worden maar dat ze steeds vaker thuis (verder) moeten verzorgd worden”

Kort op de bal

Het voordeel van een klein team is dat we heel kort op de bal kunnen spelen aangezien de informatie direct en zonder tussenpersonen wordt doorgegeven. Dagelijks bespreken we heel concreet en rechtstreeks de gezondheidstoestand van de bezochte patiënten. Het laat ons toe om snel in te grijpen als door een gewijzigde situatie van een patiënt het zorgplan moet aangepast worden, extra hulp nodig is of overlegd moet worden met de behandelende geneesheer.

Hopelijk heb je ons nooit nodig, maar mocht dat wel zo zijn, dan ben je bij ons in goede handen.

De kwaliteitsnorm die ik al heb bepaald, is zeer duidelijk: ik wil dat onze patiënten verzorgd worden zoals we zelf verzorgd zouden willen worden.

“De ligtijden in het ziekenhuis worden steeds korter. Dat betekent helaas niet dat mensen minder ziek worden maar dat ze steeds vaker thuis (verder) moeten verzorgd worden”