Palliatieve zorgen

Zorg met een hart, op maat van de patiënt

Thuisverpleging

Wat zijn palliatieve zorgen?

Palliatieve zorg is een waardevolle vorm van zorg die zich richt op het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënten die te maken hebben met een ernstige ziekte of zich in de laatste fase van hun leven bevinden.

 

 

Het hoofddoel van palliatieve zorg is het bieden van comfort en verlichting van symptomen, zodat patiënten een gevoel van rust en welzijn kunnen ervaren.

Meer dan een medische behandeling

Wat houdt palliatieve zorg in?

Palliatieve zorg gaat verder dan alleen medische behandelingen. Het omvat een holistische benadering waarbij ook aandacht wordt besteed aan de emotionele, sociale en spirituele behoeften van de patiënt. 

 

Een essentieel aspect van palliatieve zorg is het creëren van een ondersteunende en liefdevolle omgeving waarin patiënten zich gekoesterd en begrepen voelen.

Het belang van palliatieve zorgen in de zorgsector

Naast het verlenen van zorg aan de patiënt, is palliatieve zorg ook gericht op het bieden van ondersteuning aan naasten en geliefden. Deze zorg biedt een veilige ruimte waarin zij hun emoties kunnen uiten en steun kunnen vinden tijdens deze moeilijke periode. 

 

Het is van groot belang dat palliatieve zorg ook in de thuisverpleging wordt aangeboden, zodat patiënten in een vertrouwde omgeving kunnen verblijven en omringd worden door hun dierbaren.

 

 

In de thuisverpleging wordt de nadruk gelegd op een persoonlijke benadering en het respecteren van de waardigheid en autonomie van de patiënt. Door palliatieve zorg aan te bieden in de thuissituatie kunnen patiënten hun eigen keuzes maken en de zorg ontvangen die aansluit bij hun wensen en waarden.

Thuisverpleging Debby

Een warme zorg bij je thuis

Thuisverpleging Debby

Bij Thuisverpleging Debby begrijpen we dat palliatieve zorg een waardevolle en intieme fase is, waarin de wensen van de patiënt en zijn naasten centraal staan. We bieden een warme en persoonlijke benadering, waarbij we intens luisteren naar wat de patiënt écht wil.


Elke patiënt is uniek, daarom nemen we de tijd om te ontdekken welke behandelingen hij of zij nog wenst. Samen met het team van palliatieve zorg Zuid-Oost Vlaanderen, werken we nauw samen om de beste zorgervaring te bieden. We willen weten waar de patiënt het liefst verblijft tijdens deze fase, wat hem of haar bezighoudt en wat nog belangrijk is in het leven.


Onze toegewijde verpleegkundigen zorgen ervoor dat de wensen en behoeften van de patiënt altijd voorop staan. We zijn er om te luisteren, te ondersteunen en de juiste zorg te bieden op basis van wat voor hen belangrijk is. Bij Thuisverpleging Debby geloven we dat palliatieve zorg een tijd is waarin warmte, begrip en compassie centraal moeten staan.


Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze warme palliatieve zorg op maat het verschil kan maken voor u en uw dierbaren. Samen staan we klaar om u te begeleiden tijdens deze bijzondere fase en de best mogelijke zorg te bieden.

Voor ons is palliatieve zorg een warme zorg, op maat van de wensen van de patiënt en zijn naasten. Palliatieve zorg draait rond het intens luisteren naar wat de patiënt echt wilt. Welke behandelingen wilt/zijn nog? Waar wilt hij of zij verblijven tijdens deze fase? Waarover maakt de patiënt zich zorgen over? Wat is voor hem of haar nog belangrijk in het leven? Dit in samenwerking met het team van palliatieve zorg Zuid-Oost Vlaanderen

 

 

Debby
Thuisverpleegkundige
Thuisverpleging Debby

Veelgestelde vragen

Palliatieve zorg begint niet uitsluitend in de laatste stadia van het leven. In feite, vanaf het moment dat een diagnose van een levensbedreigende aandoening is gesteld, kan deze vorm van zorg al opgestart worden. Een vroege aanvang van palliatieve zorg is zelfs aan te raden. Studies tonen namelijk aan dat het vroegtijdig inzetten van palliatieve zorg aanzienlijke verbeteringen brengt in de levenskwaliteit van zowel de patiënt als hun naasten. Dit benadrukt het belang van het tijdig starten met deze ondersteunende zorg.

 

Het beginpunt van palliatieve zorg varieert per individu. Voor degenen die geboren worden met een ongeneeslijke ziekte, begint de palliatieve fase al bij de geboorte. Bij personen die gediagnosticeerd worden met dementie, vangt deze zorg aan na de vaststelling van de ziekte. Daarom kan palliatieve zorg enkele dagen, weken, maanden, of zelfs jaren duren. Maar wanneer is het juiste moment om palliatieve zorg aan te vragen? Zodra de behandelende arts bevestigt dat de kans op genezing niet langer aanwezig is, kan de aanvraag worden ingediend. Het is belangrijk om te weten dat elke inwoner van Vlaanderen recht heeft op deze vorm van zorg.

 

Binnen de palliatieve zorg kunnen we vier essentiële fasen onderscheiden:

  1. De ziektegerichte palliatie, waarbij de behandeling zich richt op de ziekte zelf, ook al is genezing niet langer haalbaar.

  2. De symptoomgerichte palliatie, waarbij het hoofddoel is om de symptomen te verlichten en zo goed mogelijk onder controle te houden, met het oog op het comfort van de patiënt.

  3. De palliatie in de stervensfase, een fase die inzet zodra het einde van het leven nadert en waarbij de zorg zich richt op het maximaliseren van comfort en kwaliteit van leven in de resterende tijd.

  4. Tot slot is er de nazorg, een fase na het overlijden waarin nabestaanden worden ondersteund in hun rouwproces.

Palliatieve zorg is erop gericht patiënten die niet meer kunnen genezen zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven te bieden. Dat kan door de klachten die met de ziekte gepaard gaan te verlichten, maar kan ook betrekking hebben op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor de patiënt (én zijn naasten).  De patiënt zelf bepaalt wat ‘goede kwaliteit van leven’ is.
Palliatieve zorg kan kort of langdurig zijn, van enkele dagen tot maanden of zelfs jaren. ‘Palliatief’ wil dus niet zeggen dat iemand zeker op heel korte termijn zal overlijden.

 

De terminale fase is de laatste levensfase, terminale zorg is het laatste deel van de palliatieve zorg. Vermindering van het lijden staat hier voorop. De zorg heeft tot doel om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen.

Palliatieve zorg en terminale zorg hebben dus een paar overeenkomsten.  Het grote verschil tussen palliatieve en terminale zorg is dat de palliatieve fase veel langer kan duren, zelfs meerdere jaren. Palliatieve zorg gaat over in terminale zorg als de levensverwachting medisch gezien ongeveer drie maanden is.

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het forfait 755,52 euro. Het wordt voor één maand toegekend.

  • Thuis worden verzorgd en tijdens de terminale fase thuis willen blijven. 
  • Lijden aan een onomkeerbare aandoening die ongunstig evolueert, waarbij therapieën en revalidatie geen invloed meer hebben en het overlijden op relatief korte termijn wordt verwacht. 
  • Nood hebben aan permanente ondersteuning en toezicht, aan geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale bijstand, aan toezicht of dagelijkse verzorging door een verpleegkundige.
  • Niet opgenomen zijn in een verzorgingsinrichting (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen, bepaalde revalidatiecentra).

Om het forfait aan te vragen, zal de huisarts een aanvraagformulier invullen en doorsturen naar de adviserend arts van het ziekenfonds. Het is cruciaal dat dit formulier bij het ziekenfonds aankomt voordat de patiënt overlijdt. Zodra de adviserend arts het formulier ontvangt, wordt de tegemoetkoming onmiddellijk door het ziekenfonds uitbetaald.